Sportfiskeguiden: Kunskapslucka hos beslutsfattare

1:58 min

Robert Westin, sportfiskeguide i Boden, är nöjd med den nya rapporten om fisketurism.

I en ny rapport från Jordbruksverket är slutsatsen att sportfisketurismen har potential att bli en stor resurs för landsbygdens utveckling.

– Det är en bra rapport, den konstaterar många bra saker som vi från branschen påpekat länge. Det säger Robert Westin, sportfiskeguide i Boden, som läst Jordbruksverkets rapport.

I rapporten görs bedömningen att det finns möjlighet att utveckla fisketurism i en stor mängd mindre och medelstora strömvatten i hela landet om den småskaliga vattenkraften i dessa avvecklas.

– Ja, det är så det är. Det är bra att man tittar på de samhällsekonomiska effekterna och då är det bra om både vattenkraften och yrkesfisket lyfts in i diskussionerna, säger Robert Westin.

Turistföretag och fiskevattenägare kan ha stor nytta av rapporten. Men den viktigaste målgruppen är enligt Robert Westin:

– Framför allt är den viktig för beslutsfattare. Rapporten pekar på att det finns en kunskapslucka hos många beslutsfattare.