Skam och isolering vanligt bland föräldrar till missbrukare

2:11 min

Föräldrar till vuxna barn som missbrukar droger behöver mer stöd visar ny forskning.

Man lägger skulden på sig själv när det har gått åt pipsvängen

700 personer har medverkat i en undersökning från forskare vid Malmö universitet. Svaren visar att många föräldrar till missbrukande barn känner skuld, maktlöshet, oro och vissa isolerar sig också.

– Alla föräldrar känner den här skulden och skammen. Jag tror inte jag har träffat en som inte har gjort det. Alla säger att de känner den här skammen att berätta för andra, säger Annica Hagberg som är ordförande i Föräldraföreningen mot Narkotika i Norrbotten där de bland annat jobbar för att få bort skuld och skammen som omgärdar drogmissbruk.

Det hände också henne när hennes numera döda son Petter missbrukade och precis som de hon idag träffar genom Föräldraföreningen mot Narkotika i Norrbotten kunde inte heller hon prata öppet om sonens missbruk.

– Det är ju inte normalt att ens barn missbrukar. De flesta föräldrar ska ha ett bra liv med bra intressen och fina kompisar och allt det där. Då blir det att man på nåt sätt lägger skulden på sig själv när det har gått fel, säger Annica Hagberg.

Hon tror att information till föräldrar redan i mellanstadiet skulle kunna hjälpa till att bryta föräldrars skam, men hon tror också att ett sätt att minska oron hos föräldrar som har drogmissbrukande barn över 18 år, då sekretesslagen träder in, vore mer insyn i den vård och omsorg de får.