Nya arter i klimatförändringarnas spår

2:09 min

Att arter försvinner från faunan är inte ovanligt. Att det tillkommer nya arter hör inte till vanligheterna, men ett par nya rovfågelarter är på väg att etablera sig i svensk natur.

– Vi står här vid en häckningslokal utanför Boden där vi har brun glada häckande. Det uppskattas att det finns runt 15 par i landet, i Norrbotten har vi runt 10 par nu, säger Berth-Ove Lindström, rovfågelinventerare på Norrbottens ornitologiska förening.

Några par av häckande brun glada har observerats, Men Berth-Ove Lindström tror att ytterligare en rovfågelart kan vara att etablera sig.

– Jag tror att vi inom en nära framtid har en ny rovfågelart i landet och det är stäpphök.