Fackförbunden om arbetsstressen i länet: Ohälsan ökar

1:57 min

Sömnstörningar och ångest är några problem personer i Norrbotten fått till följd av arbetet.

Nästan tre av tio personer ska ha haft besvär till följd av arbetet det senaste året, det visar en undersökning Statistiska Centralbyrån gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Även i Norrbotten har representanter för fackförbund märkt av problemen bland sina medlemmar.

– Det sämsta man kan göra är att göra ingenting alls och tänka att det går över, säger Krister Johansson, ordförande för LO-distriktet i norra Sverige och sektionsföreträdare för Kommunal i Luleå.