Samebyn kritisk till Vattenfalls vindkraftsplaner

2:13 min

Vattenfall planerar en ny stor vindkraftspark i Norrbotten. Det handlar om cirka 150 snurror som ska placeras i Storlandet – mitt i Gällivare skogssamebys område.

Ännu är man tidigt i planeringsstadiet och inga tillstånd finns ännu, men i planen finns att vindkraftsparken kan vara i drift framåt 2027/28.

– Storlandet kommer att utgöra en viktig del av den framtida förnybara energiförsörjningen, säger Daniel Gustafsson, chef för Vattenfalls projektutveckling av landbaserad vindkraft.

Storlandet är beläget i Gällivare och Bodens kommun, till största delen på Sveaskogs mark. 

– Mycket arbete har lagts ned på att undersöka förutsättningarna. I förstudien, som har pågått i fem år, har vi till exempel mätt vindförhållandena och genomfört elnätsutredningar, fältstudier och informationsinsatser till olika intressentgrupper i närområdet. För Vattenfall är det viktigt att ha tidiga kontakter och dialoger med närboende, kommuner och lokala företag, säger Daniel Gustafsson.

Stig Persson, ordförande i Gällivare skogssameby, är dock kritisk till projektet. 

– Det är i hjärtat av vårt område och skulle nog vara dödsstöten för oss. Vi är redan hårt trängda, säger han till P4 Norrbotten.