Luleå-utbildning ska öka rättssäkerheten i landet

2:32 min

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårt att ta tillvara sina rättigheter inom rättssystemet – därför har man nu producerat ett nationellt utbildningsmaterial till skolan och rättsväsendet.

Det är brottsofferjouren i Luleå som har arbetat i tre år med att ta fram utbildningsmaterialet som är i form av böcker och webbutbildningar.

Det handlar om att öka rättssäkerhet och tryggheten för unga med NPF-diagnoser som blir vittnen, utsatta eller misstänkta i en rättsprocess.

En som har deltagit i projektet är Linnea Grönbäck som har asperger och adhd. Hon har delat med sig av sin historia för att det i framtiden ska hjälpa andra.

– När man lär sig mer kan man anpassa det så att dom NPF-diagnoser behandlas på rätt sätt, säger Grönbäck.

Ulf Sköld, lokalpolisområdeschef i Luleå och Boden, tycker att det är viktigt att alla känner sig trygga i en rättsprocess och kommer använda utbildningsmaterialet i framtida utbildningar.