Jägare oroas av utökat förbud mot blyammunition

2:19 min

EU:s kemikalieinspektion, ECHA, föreslår utökade restriktioner än det blyförbud som redan i dag är tänkt ska gälla i våtmarksområden. Inom jägarled finns nu en oro för hur det skulle påverka svensk jakt.

– Det kan ju få långtgående effekter om det här förslaget skulle ligga kvar. Som drabbar nästan all form av hageljakt. Det kan vara rådjursjakt, det kan vara harjakt, rävjakt och olika typer av fågeljakt och det är inte proportionerligt, säger Magnus Rydholm som är kommunikationschef vid svenska Jägareförbundet.

Den europeiska kemikalieinspektionens arbete och förslag handlar om en utvidgad definition av vad ett våtmarksområde ska omfatta. Sedan länge har EU:s medlemsländer åtagit sig att införa förbud mot jakt med blyhagel i våtmarksområden där till exempel änder riskerar att få i sig hagel av misstag när de pickar i sig småsten från botten för matsmältningens skull.

Sverige har infört förbudet men alla EU-länder följer inte det här och nu diskuteras också ett förbud för jägare att enbart bära blyammunition i våtmarksområden. Och det skulle bli problematiskt tycker Jägareförbundet.

– Exempelvis så kanske du går ut och jagar hare och under din harjakt så passerar du olika områden som klassificeras som våtmark men har du då blyhagel med dig så bryter du mot lagen, säger Magnus Rydholm på Jägareförbundet.

Jaktorganisationen menar att en utökad reglering inte kommer åt problemet med fåglar som får i sig bly av misstag. Först någon gång nästa år antas EU-kommissionen kunna lägga fram ett första skarpt tvingande lagförslag i blyammunitionsfrågan, innan det kan gå vidare i EU:s beslutssystem.

Miljöorganisationen Birdlife Sverige, tidigare Ornitologiska föreningen, välkomnar däremot diskussionerna om ett utökat blyförbud vid jakt på och kring våtmarker.

– Men vi vill ju gå ett steg till och förbjuda bly helt och hållet som ammunition. Det finns ingen anledning att tillåta att man sprider ett giftigt ämne i naturen som kan förgifta stora fåglar som kungsörnen till exempel. Det finns ju jättebra alternativ till bly som stål till exempel, säger Niklas Aronsson vid miljöorganisationen Birdlife Sverige.