Transportföretagen svarar på hamnfackets blockad

1:20 min

Idag verkställs den lockout som är arbetsgivarnas svar på Hamnarbetarförbundets övertidsblockad i hamnarna i bland annat Skellefteå, Piteå och Luleå.

Enligt Transportföretagens VD, motsvarar tisdagens lockout den skada som den rådande övertidsblockaden ger.

Det är Boliden Rönnskär som nyttjar den största delen av hamnen i Skellefteå och för deras del är det troligt att lockouten kommer leda till ett dygns fördröjning för något fartyg, med förseningsavgifter som följd, tror Bolidens logistikchef.

Den långvariga konflikten bottnar i att Hamnarbetarförbundet – som organiserar ungefär hälften av landets hamnarbetare – vill ha ett eget kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Arbetsgivarna i sin tur anser att det räcker med det rikstäckande kollektivavtal som man har med LO-förbundet Transport.