Effektivare gruvdrift undersöks

Hur ska gruvföretagen få ut mer från sina gruvor? Det är en fråga man ställer sig vid Luleå tekniska universitet.

Vid Luleå tekniska universitet drivs just nu ett projekt som tittar närmare på möjligheterna att utvinna mer ur en och samma gruva. Till exempel metaller och industrimineral.

Nils Jansson, forskare i malmgeolog, håller i projektet och konstaterar att det finns både miljömässiga och ekonomiska anledningar försöka göra gruvdriften mer effektiv.