Toppmöte i Luleå

Stort behov av omställningsmetaller – men svårt öppna gruvor

1:49 min

En konferens med fokus på bland annat hur nya gruvor ska kunna starta hålls i Luleå i början av juni.

Bakgrunden till konferensen om hur nya gruvor ska kunna starta och som ska hållas i Luleå är det växande behovet av så kallade omställningsmetaller.

– EU är helt importberoende när det gäller de här råvarorna och de produceras i stor utsträckning i till exempel Kina, Kongo och Ryssland, och då känns det viktigt att vi ska kunna ha en viss produktion här själva, säger Erika Ingvald, enhetschef vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Det handlar exempelvis om vanadin, litium, kobolt och grafit, batterimetaller som den europeiska bilindustrin behöver och som finns i den svenska berggrunden.

Men det är inte lätt att öppna gruvor i Sverige. Det är 13 år sedan en ny gruva startades här en svensk tillståndsprocess och enligt Erika Ingvald är EU en orsak till att det är svårt.

– En del i förklaringen är just att under de här 13 åren så har vi ett lagrum som har utvecklats när det har implementerats EU-lagstiftning, säger hon.

Bland deltagarna på konferensen finns höga representanter för den svenska regeringen, LKAB, Boliden Naturskyddsföreningen, Sametinget, Northvolt och EU-kommissionen..

Vid konferensen i Luleå representeras EU-kommissionen av Gwenole Cozigou, en av cheferna vid generaldirektorat för tillväxt och budskapet till honom kommer bland annat vara att Natura 2 000-reglerna bör ses över.

– Ja, dels, vad ska det finnas för zon runt ett Natura 2000-område som man inte får påverka, dels om man ska prata hållbarhet på riktigt så behöver man ha, inte bara miljöaspekterna med, utan även de socioekonomiska aspekterna, och dem tar man ingen hänsyn alls till, säger Erika Ingvald.