Ny forskning

Klimatsmart liv sparar pengar

1:43 min

Att ställa om till ett mer klimatsmart liv gör att ekonomin blir bättre. Det visar resultat från en stor europeisk forskningsstudie.

Maria Nilsson, forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet har lett den svenska delen av studien.

Det roliga var att vi såg att det sparade ekonomi för människor. Det kostar mindre pengar att leva klimatvänligt.

I den stora europeiska studien HOPE har forskare utmanat hushåll i fyra europeiska städer att få ner sina utsläpp med 50%. Den svenska staden var Umeå. Varje hushåll har kartlagt vanor som bilkörning, köttkonsumtion och klädinköp och sedan fått information om hur de kan ställa om till ett mer klimatvänligt liv. 

– Det kunde vara att man valde att flyga färre gånger, att man körde bil mindre ofta och istället promenerade eller cyklade, att man köpte mer second hand och sänkte temperaturerna, säger Maria Nilsson.

Hushållen i studien lyckades få ner sina utsläpp med 25% och nu kan forskarna se att hushållen genom sina klimatåtgärder samtidigt sänkt sina kostnader, säger Maria Nilsson.

Studien HOPE har pågått sedan 2015 och Maria Nilsson och hennes kollegor lägger just nu handen vid de sista resultaten. 10 vetenskapliga artiklar har publicerats från studien och under 2019 planeras ytterligare fem artiklar.