SKOLNEDLÄGGNINGAR I LULEÅ

Därför överklagar föräldrarna skolbeslutet

3:28 min

Föräldern Jon Hallström om hur man motiverar sitt överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut om att lägga ner flera skolor i Luleå.

Folkinitiativet Hela kommunen ska leva och lära ger inte upp och överklagar nu Luleå kommuns beslut om att lägga ner Vitåskolan, Kyrkbyskolan och Borgmästarskolan.

Jon Hallström, sammankallande och själv förälder till barn på Kyrkbyskolan, säger att man överklagar den formella gången i beslutet, det vill säga att barn- och utbildningsnämnden i Luleå fattade ett så stort beslut istället för kommunfullmäktige.