Chefen för mark- och miljödomstolen larmar om kris

2:07 min

Processerna kring stora projekt som kräver miljötillstånd drar ut på tiden eftersom resurserna på mark- och miljödomstolen inte räcker. Domstolschefen Agneta Öhgren är oroad.

Utan tillstånd från Mark- och miljödomstolen får till exempel gruv- eller kraftbolag inte bedriva sin verksamhet.

Men just nu räcker inte resurserna för att behandla ärendena så snabbt som det behövs.

Mark- och miljödomstolen skulle behöva ett tillskott på tre miljoner kronor för att hinna behandla de stora målen i tid.

– Det finns inga pengar inom Sveriges domstolar, så jag är inte så optimistik om att vi får några pengar, säger Agneta Öhgren.