Tio kommuner riktar kritik mot nedläggningen av Bussgods

0:46 min

Två kommuner i Norrbotten och åtta i Västerbotten riktar nu, i en skrivelse till Region Norrbotten kritik mot hanteringen nedläggningen av Bussgods i Norrbotten.

Blad annat vänder de sig mot att kommunerna inte blivit informerade och fått ge sina synpunkter inför beslutet.

I det gemensamma brevet skriver de att nedläggningen kan ge allvarliga konsekvenser för de kommuner som nu "lämnas åt sitt öde". Samt att "Bussgods har alltid varit livlinan för just våra mer glesbefolkade områden där man varit ensam om att med dagliga turer leverera gods till och från kunderna".

Kommunerna kräver nu att det görs en konsekvensanalys som på ett transparent och öppet sätt redovisas.