Folkets bio

Folkets bio räddas – framtiden säkrad

1:32 min

Folkets bio i Luleå har fått ett glädjebesked. Nedläggningshotet är avvärjt.

Det har varit ett par otrygga månader Folkets bio i centrala Luleå efter att SF Bio sagt upp sitt hyresavtal. Biografens framtid har varit oviss.

Men nu är ett nytt hyreskontrakt säkrat och Folkets bio blir kvar. Något som glädjer biograf-föreståndaren Siri Pekkari.