Oavslutat bygge på Luossa ska rustas upp

1:46 min

Kirunabor, däribland Hanna Nilsson, välkomnar en förändring på den stadsnära fjälltoppen.

Det finns planer på att rusta upp det ofärdiga hotellbygget på Luossavaaras topp och göra någonting av det.