Integritet på internet

Så mycket information lämnar dina appar ut om dig

2:12 min

Forskare vid Karlstads universitet har upptäckt flera brister när det handlar om hur tio populära träningsappar för Android-telefoner hanterar användarens personliga information.

Vissa av alla de appar vi laddar ner i telefonen kan innebära en risk när det handlar om vår personliga integritet.

Det menar Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet och en forskarna som tagit fram en modell för att beräkna hur mycket personlig information olika appar plockar ut och sprider vidare.

Forskarna har undersökt tio av de mest populära träningsapparna för Android-telefoner och upptäckt flera brister. Till exempel har en del av apparna åtkomst till flera funktioner på telefonen än vad som anges i policyn.

– Vi har ju sett flera appar som faktiskt tar ur kontaktlistor och telefonloggar även när man inte joggar. Så de är uppenbarligen mycket intresserade av mina sociala förbindelser, och inte min jogging.

Lothar Fritsch menar att det kan vara svårt för en privatperson att ha koll på hur mycket personlig information man tillåter appen att ta del av, men att det finns vissa varningssignaler - Som en träningsapp som ber om åtkomst till din kamera och kontaktlista, till exempel.

– Så snart man lämnar över sina kontakter och ger tillstånd till appen att dela all denna data, så vet man ju att tjänsten på andra sidan den samlar ihop den och säljer den vidare, säger Lothar Fritsch och fortsätter:

– Då får man tänka själv om man är en utsatt person, som till exempel en politiker eller någon som är utsatt för stalkning att det kan ha allvarliga konsekvenser när all din data läcker ut.

Referens: M. Hatamian et al. "A Multilateral Privacy Impact Analysis Method for Android Apps" Karlstads universitet. Lecture Notes in Computer Science, LNCS, ISSN 0302-9743. DOI: 10.1007/978-3-030-21752-5_7