Krackelerande bassäng en arbetsmiljöfråga i Kiruna

2:00 min

Kiruna simhall renoveras igen och förhoppningen är att den ska fungera till dess att en ny simhall har byggts om ett par år i nya centrum.

Det handlar också om arbetsmiljön, menar simhallschefen Hans Fernström som visar hur det ser ut under en av bassängerna där vattenreningen finns.

– Det krackelerar och ramlar ner betongbitar på golvet, säger han.