Unikt projekt för att rädda skadad skog

1:41 min

Väster om Arjeplog pågår ett unikt projekt för att restaurera stora skogsarealer.

Det är älgskador men även dåligt skötta marker långt tillbaka som gjort att skogen inte vuxit upp. Det har lett till att glasbjörk har tagit över de runt 4000 hektaren.

En specialkonstruerad maskin fräser bort all lövsly. Runt maskinen sprutar det ut stora flisbitar som sprids över marken. Det blir åtskilliga ton per hektar. Flis som kommer att göra nytta när ny skog ska planteras.

– Det är biomassa som återförs till marken. Det bäddas in i den kommande markberedningen, säger Emil Modig som är skogvaktare på Statens fastighetsverk.

Förutom att fräsa sly ska en del större buskar klipps och tas tillvara som energi. Det ska markberedas och planteras. Ett dyrt projekt som kommer att kosta runt 40 miljoner.

Räknas även tillväxtförlusterna in så blir prislappen betydligt högre.

– Jag tror inte att 100 miljoner stoppar, säger Emil Modig.