ETT ÅR EFTER VALET

Krisande ekonomi – sparförslag väntas i november

1:27 min

En kommunal ekonomi på fallrepet, det var ödesfrågan i Överkalix inför valet i fjol. Den stora frågan nu: hur ska verksamheterna kunna spara?

Även ett år efter valet står svårigheterna att få ihop ekonomin i fokus för Överkalix politiker.

– Huvudspåret har ju varit att komma till rätta med en ekonomi som var i en djup nedgång. Vi såg ju framför oss ett prognostiserat minusresultat på 23 miljoner, säger Anne Jakobsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anne Jakobsson stod inte för några stora vallöften i valrörelsen, då hon i stället talade om att göra en större genomlysning av kommunens verksamheter och då inte minst äldreomsorgen.

Försiktigheten vann väljarnas gunst: Socialdemokraterna gick starkt framåt i valet och har egen majoritet i kommunfullmäktige.

När kommer ni att vara klara med konkreta åtgärder?

– Fram i november någonstans, då kan vi nog börja se var vi tänker sätta in besparingarna, säger Anne Jakobsson.

Sarah Karlsson (C) är numera gruppledare för det största oppositionspartiet i Överkalix, och så här säger hon om hur hennes parti vill tackla läget.

– Det vi gjorde och faktiskt fick igenom under förra mandatperioden var en omvandling av den politiska organisationen. Vi avvecklade nämnderna till förmån för en kommunstyrelse med utskott för att få en bättre helhetssyn och för att komma till rätta med ekonomin, inte minst. Så det var ett grundsteg för att kunna jobba effektivt, säger Sarah Karlsson.