Otillåten miljöverksamhet

Dundrets tidigare ägare döms för brott

0:33 min

Skidanläggningen Dundrets tidigare ägare Lapland Discovery döms för brott mot skogsvårdslagen och otillåten miljöverksamhet.

Företaget avverkade knappt en och en halv hektar av sina fjällnära skogsmarker 2017, enligt ett strafföreläggande. Avverkningen ägde rum inne i en registrerad nyckelbiotop, och företaget hade inte tillstånd från skogsstyrelsen.

Nu döms företaget att betala en företagsbot på 35 000 kronor.