Testanläggning byggs i Malmberget

1:50 min

Bygget av en testanläggning i Malmberget har startat som en del i Hybrit-satsningen som LKAB, SSAB och Vattenfall står bakom.

Det handlar om att nå en fossilfri framställning av järnmalmspellets.