Ökat värde på renkött

Målet är att höja värdet på renarna

1:48 min

Värdet på en ren som slaktas ska öka med hjälp av nya exklusiva slaktdetaljer.

Under några år har det jobbats med att ta fram nya premiumprodukter av renköttet.

– De här premiumprodukterna ska väcka uppmärksamhet och väcka intresse för renkött, säger Helena Zimmer som är projektkoordinator hos Hushållningssällskapet.

Utöver Hushållningssällskapet så är det två skogssamebyar, Arvidsjaur renslakt, samt kocken och krögaren Mattias Dahlgren som jobbat med projektet. EU har satsat 3,3 miljoner kronor i projektet.

Målet var att ta fram fem nya premiumprodukter och det har nåtts med råge.

– Ja vi har lyckats ta fram fler detaljer än så, säger Helena Zimmer.

Med ny fina slaktdetaljer och vidareförädling av befintliga slaktdetaljer räknar Hushållningssällskapet att värdet per slaktad ren kommer att öka.

– Ja det kommer att öka värdet på en slaktad ren. Vi har gjort en del räkneexempel och tror att det kan rör sig om en värdeökning på 30 procent per ren, säger Helena Zimmer.