Anställda mår dåligt

Hård kritik mot kulturchefens ledarstil

1:31 min

Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå har fått intern kritik för sin ledarstil. Det handlar bland annat om nedsättande och hotfulla uttalanden mot anställda.

Det här framgår när P4 Norrbotten intervjuat flera olika källor inom förvaltningen, och också tagit del av interna dokument.

Personalchefen Birgitta Nilsson, som jobbar med ärendet, uppger att hon tidigare fått telefonsamtal och ett brev angående Anders Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Här står det bland annat att förvaltningschefen ska ha uppmanat anställda att bryta mot gängse ekonomiregler, att man upplevt hot och att förvaltningschefen uttryckt sig illojalt mot Luleå kommun.

Anders Persson kommenterar i ett mejl att både han och personalen självklart ska följa de regler som finns. Han uppger att aldrig skulle uttrycka sig illojalt och att alla ska behandlas med respekt. Han skriver också att han är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, och att han vill avvakta resultaten från Kommunhälsan.