Förslag om skolnedläggningar drar ut på tiden

0:39 min

I Luleå dröjer förslaget kring skolnedläggningar och kommer inte tas upp i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott nästa vecka.

Anledningen är att förslaget att inkludera Klöverträsksskolan i Alviksskolan och Ersnässkolan i Antnässkolan, alternativt Måttsundsskolan inte skulle ge så stor effekt.

Enligt ett pressmeddelande finns det ännu oklarheter när det gäller skolskjutsar eftersom en flytt skulle innebära stora förändringar gällande trafiken. En flytt skulle även kräva extra lokaler i form av tillfälliga klassrum och det är oklart vad det skulle kosta. Förvaltningen väljer därför att inte gå fram med förslaget.

Skolchef Maarit Enbuske säger i pressmeddelandet att Antnäs är utpekad som en nod i Sörbyarna och för att samla resurserna där krävs investeringar som vi inte har möjlighet till i dagsläget. Utifrån kvalitet och kompetensförsörjning ser förvaltningen att vi på sikt har en samlad skolstruktur med Antnäs som nod i Sörbyarna, säger Maarit Enbuske, skolchef.