Samebyarna vill träffa näringsministern

0:48 min

Samebyarna Sirges och Jåhkågasska vill träffa näringsminister Ibramhim Baylan för att diskutera frågan om bearbetningskoncession gällande mineralbrytning i Kallak. Det skriver Svenska samernas riksförbund, SSR i ett pressmeddelande och som Sameradion & SVT Sápmi tagit del av.

Önskan om att få träffa näringsministern kommer efter att bolaget Beowolf mining skrivit till näringsdepartementet för att få till ett möte med ansvarigt statsråd. Om så sker vill även samebyarna träffa ministern.

– Det är oerhört viktigt att alla inblandade parter ges samma möjlighet att framföra sina synpunkter i frågan. Processen kan inte skyndas på bara för en part begär det, avslutar Jan-Erik Länta, ordförande i Jåhkågasska sameby och Mikael Kuhmunen, från Sirges sameby.