Militärövning

Officer avvek från övning – för att leta skatter

0:45 min

Under militärövningen Northern Wind som ägde rum i mars i Norrbotten avvek en officer för att ägna sig åt sitt fritidsintresse, att leta utplacerade skatter, så kallad geocaching.

Trots att han fick en tillsägelse upprepades beteendet flera gånger, enligt en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Totalt uppgick den otillåtna frånvaron under övningen till 20 timmar.

Ledningsregementet i Enköping skriver i anmälan att mannen – som var biträdande övningsledare för sitt förband – utnyttjat Försvarsmaktens fordon och drivmedel för sina privata utflykter.

Personalansvarsnämnden kommer att avgöra om det blir ett disciplinstraff.