Regionens ekonomiska kris

Regionrådet: Därför vill vi höja vårdavgifterna

1:54 min
  • Regionrådet Linda Frohm (M) tror att de som besöker vården ofta inte kommer att märka av de eventuella avgiftshöjningarna som föreslagits.
  • En höjning med 100 kronor planeras för många besök i vården, och barn ska också börja betala för besök på akuten – 120 kronor – men inte för hälsocentralsbesök.
  • Höjningarna beräknas tjäna in 19 miljoner kronor åt regionen, men Linda Frohm hävdar att avgiftshöjningarna främst fyller en annan funktion än att höja intäkterna.