Straffet mildrades för polis

Polis fälldes för dataintrång

0:57 min
  • Den polis från Luleå som varit åtalad för dataintrång alternativt försök till dataintrång dömdes idag för dataintrång i flera fall till 50 dagsböter á 400 kr, totalt 20 000 kronor.
  • Av domen framgår att den nu dömde polismannen är tidigare ostraffad och att det mesta talar enligt Polismyndighetens ansvarsnämnd på att han kommer förlora sin anställning om han döms. Mot den bakgrunden mildrades också påföljden från 100 till 50 dagsböter.
  • Enligt domen har mannen gjort flera, olovligen och med uppsåt otillåtna slagningar på personer i Polisens olika it-system. Polisen har medgett slagningarna men förnekat brott. I flera fall hävdar han att han inte känt till reglerna.