Folkhälsa i fokus

Äldresupporten vill hjälpa äldre som bor kvar hemma i Luleå

1:59 min
  • För att långsiktigt förbättra folkhälsan hos den stora gruppen Luleåbor som fortfarande bor kvar hemma som äldre, har kommunen startat en service som man kallar Äldresupporten.
  • Till Äldresupporten kan man vända sig för att få till exempel hembesök eller för att få hjälp att komma ut till aktiviteter.
  • Några av de öppna aktiviteterna som Luleå kommun bedriver för de som vill komma iväg hemifrån på aktiviteter är anhörigcafé, motionsdans och körsång - aktiviteter som ordnas på Luleå kommuns öppna träffpunkter på sex äldreboenden.