VILDAKIDZ OCH REGION NORRBOTTEN

Missvisande uppgifter i Vildakidz ansökan till regionen

2:42 min
  • Vildakidz riktade kritik mot Region Norrbotten när föreningen nekades verksamhetsbidrag – en genomgång av föreningens ansökan visar att där fanns oklara uppgifter kring samarbeten.
  • Flera av de myndigheter och organisationer som Vildakidz uppgav sig samarbeta med anser inte själva att de är samarbetspartners, även om de har träffat Vildakidz på möten eller lokalt haft någon aktivitet ihop med föreningen tidigare.
  • Anna Karlsson, grundare till Vildakidz, uppger att föreningen nu har rättat sina dokument och sett över rutinerna inför nya samarbeten.