Kritik från många olika håll

Baylan tillsätter utredning om minerallagen

1:59 min
  • Minerallagen och regelverket kring gruvor och prospektering ska utredas, säger näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna.

  • Ibrahim Baylan säger att han under sitt första år som näringsminster satt sig in i gruv- mineral frågorna genom att träffa bland annat representanter för gruvindustrin, fastighetsägare och miljöorganisationer:
  • "Den bild som tonar fram är att de inte ens är överens om vad som är problemet, och när det råder en sådan otydlighet då ska vi naturligtvis se till att det blir tydligare, mer förutsägbart" säger näringsministern.
  • Det är sällsynt att nya gruvor öppnas i Sverige, och tillståndsprocessen med flera lagstiftningar inblandade, minerallagen och miljöbalken, pekas ibland ut som en orsak till det.