fördjupad förstudie

Nu utreds om Teknikens hus kan flyttas till Södra hamnplan

0:32 min
  • Arbetet med en eventuell flytt av Teknikens hus till Södra hamnplan i Luleå fortsätter.
  • Kommunstyrelsen beslutade under måndagen om att tillförordnade kommundirektör Anna Lindh Wikblad får i uppdrag att upprätta en fördjupad förstudie tillsammans med Teknikens hus.
  • Uppgiften är bland annat att ta reda på hur stor del av Södra Hamnplan en ny byggnad får ta. Senast juni 2020 ska uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen.