Efter killdominans – fritidsgårdar lockar allt fler tjejer

1:23 min

Det är många fler tjejer som besöker fritidsgårdarna i Luleå. För ett par år sedan var runt 20 procent av besökarna tjejer och i dag skiljer bara några procent mellan könen, enligt kommunen.