Universitetet vill ha mer pengar från utomstående

Luleå tekniska universitet höjer nu målet kraftigt för att få extern finansiering av forskningen.

Idag får universitetet en kvarts miljard kronor per år, men meningen är att summan ska fördubblas. Det säger styrelseordföranden Anders Sundström och motiverar det med att statens anslag inte räcker.

- Statens budget är trots allt begränsad, så att våra möjligheter att slåss om statsanslagen är väldigt små. Utan det är företagen, EU-finansieringen och de stora internationella forskningsfonderna, som vi måste komma åt i större omfattning, säger han.

De EU-pengar, som universitetet hittills fått har betytt mycket säger prorektor Mikael Jonsson.

- Stödet gör det möjligt för oss att göra saker, som vi annars inte kunde genomföra, säger han.

Även fakultetsnämndsordföranden Jerker Delsing anser att extern finanisering betyder mycket.

- Om vi tittar på forskningen på ett universitet, så finansieras den till 50 - 70 procent av externa medel, till exempel EU-s strukturfondspengar. Om vi lyckas attrahera de här pengarna och använder dem på rätt sätt, då utvecklas vårt universitet, säger han.