Datorspel bekräftar investeringsplaner

På torsdag väntas LKAB:s styrelse fatta beslut om ett nytt pelletsverk i Kiruna. Frågan är dock om man kan få upp tillräckligt med malm ur gruvan för att försörja ett nytt pelletsverk. LKAB har tittat in i framtiden med hjälp av något som liknar ett datorspel.

I datorn har man byggt upp malmproduktionskedjan. Det ut det som ett datorspel, tågen i gruvan rör på sig, malmhissarna far upp och ner och man ser direkt hur de påverkas när en förutsättning förändras.

Forskningsingenjören Mats Strömsten har matat in olika fakta, idéer och scenarion i datorn för att se vilken effekt en förändring får för hela produktionskedjan. Man kan till exempel öka antalet lastmaskiner eller se vad som händer om man ändrar på skiftscheman och underhållsrutiner.

Om man blir av med en flaskhals kan det skapas en ny i ett senare skede, men enligt dataprogrammet är det inga stora förändringar som krävs för att LKAB ska klara av att plocka upp mer malm.

- Vi behöver öka takten i vissa anläggningar, byta ut motorer och malmhissar. Det handlar inte så mycket om mer personal, säger Mats Strömsten som jobbat med datorsimuleringen under ett år.

Enligt Mats Strömsten ger resultatet ett säkrare beslutsunderlag för de planerade investeringarna.

- Resultatet vi fått bekräftar våra framtidsplaner. Det ser ut att finnas bra förutsättningar för ett nytt pelletsverk och också för en ny huvudnivå i gruvan, säger han.

Tanken är LKAB ska kunna plocka upp 30 miljoner ton råmalm i Kiruna jämfört med dagens 25 ton.