Gällivare kan bli nytt centrum för tågtester

Gällivare har goda förutsättningar att bli ett centrum för spårbunden testverksamhet. Det visar en förstudie som gjorts med hjälp av Banverket, Interfleet, järnvägtekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet och Gällivares näringslivsbolag Expandum.

Gällivares klimat, den väl utbyggda infrastrukturen och samhällsservicen är några faktorer som talar till kommunens fördel. Även Malmbanan kapacitet är en faktor som lyfta fram i förstudien.