EU banar väg för Norrbotniabanan

I en rapport framför en grupp som bildats av EU-kommissionen att det ska finnas en järnvägskorridor inom Barentsområdet. Det vill säga mellan Narvik i Nordnorge - via Sverige och Finland till ryska St Petersburg.

Det förslaget banar väg för Norbottninabanan, anser Peter Roslund kommunalråd i Piteå och ordförande i Norrbotninabanegruppen.
En kustnära järnväg upp till Haparanda ligger helt rätt i tiden, enligt Roslund.


Om EU-förslaget om en järnvägskorridor inom Barentsområdet skulle bli verklighet, flyttas Norrbottniabanan högre upp på den politiska agendan, enligt Roslund.