Flygel skänkt till kulturhuset

Kulturens hus i Luleå har fått sin första donation, nämligen en konsertflygel av märket Steinway and Son till ett värde av närmare en miljon kronor.
Bakom donationen står Jan Hansson Försäljningsaktiebolag i Luleå och Jan Hansson säger att han vill visa sin uppskattning för den strategiska och i många avseenden unika satsning för att stärka kulturutbudet, som görs i Luleå till gagn för hela regionen.