Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten bland personer med något slags handikapp har ökat med 20 procent på ett år. Därför ska arbetsförmedlingen jobba mer med arbetsgivarkontakter.  

På ett år har arbetslösheten i Norrbotten bland dem som har någon form av handikapp eller nedsatt arbetsförmåga ökat. I dag finns 1035 öppet arbetslösa.

- Utslagningen från arbetsförmedlingen har blivit större och försäkringskassan drar också in fler bidrag, säger Sirkka Johansson som är sjukgymnast och arbetar med gruppen arbetshandikappade på arbetsförmedlingen i Luleå. 

Arbetsförmedlingar runt om i landet ska nu jobba mer mot arbetsgivare för att få fler arbetstillfällen. I Luleå kommer ett antal arbetsförmedlare aktivt jobba med arbetsgivarkontakter.  

- Det finns många arbetsgivare som är bra på att ta sitt sociala ansvar men det finns också många företag som inte riktigt har tid till handledning och personer som jobbar långsammare, säger Sirkka Johansson som arbetar med gruppen arbetshandikappade på arbetsförmedlingen i Luleå.