Hundratals nya jobb i Kiruna

LKAB.s beslut att investera 6 miljarder kronor i ett nytt pellets- och anrikningsverk i Kiruna innebär 800 byggjobb och 120 fasta jobb.

Det här blir den största investeringen i LKAB.s 115-åriga historia. Pellets- och anrikningsverket ska stå klart våren 2008 och då ska det producera 5 miljoner ton per år. Det innebär att andelen pellets ökar i malmleveranserna från idag 70 procent till 100 procent och bakgrunden är den stora efterfrågan på pellets, säger VD Martin Ivert.

Det blir 30 nya jobb i gruvan, 80 i de nya verken och 10 inom kvalitet och intrastruktur. Det blir också 800 jobb under två och ett halv år med bland annat mark- och byggnadsjobb. Rekryteringen av personal sker i hela Sverige.

Det blir ett omfattande arbete att få igenom hela projektetet, men många tjänster kommer att köpas in utifrån säger projektledare Åsa Sundqvist.

För ett 20-tal år sedan var LKAB i kris, men nu är det helt andra tongångar, säger chefen för LKAB.s affärsutveckling Leif Rönnbäck, som nu avgår efter drygt 30 år i företaget - Jag har aldrig trott att företaget skulle läggas ned. Jag visste vilka fyndigheter, som finns. Det var mer de, som inte var insatta i verksamheten, som hade dessa farhågor. Jag har hela tiden trott på det här, men aldrig att vi skulle få uppleva den här enorma efterfrågan, säger han.

                         Niklas Jälén, SR Norrbotten