Länsstyrelsen utreder förorenade områden

Naturvårdsverket har beviljat länsstyrelsen 4,4 miljoner kronor för att utreda förorenade områden under kommande år. Huvuddelen av bidraget kommer att användas för att ta fram ett åtgärdsunderlag för de kvicksilverförorenade områdena i Notviken vid Karlshäll i Luleå.

Andra förorenade områden som länsstyrelsen vill ska undersökas är bland annat nedlagda träskyddsimpregneringsanläggningar:

  • Före detta Nordbergs träskyddsimpregnering inom Solgårdarna och Moråsen i Bodens kommun.
  • Före detta Holmfors såg i Bodens kommun.
  • Före detta Kalix Wood och Båtskärsnäs i Kalix kommun.
  • Före detta ATAB och före detta Lidströms trä i Arvidsjaur.

Länsstyrelsens bidragsansökan till Naturvårdsverket ingår i ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. I programmet beskrivs arbetet med inventeringar, undersökningar och åtgärder i länet.