Kraftigt ökat stöd till handikappade

Trots att det är nästan lika många som får vård idag enligt LSS. Lagen om stöd och service, som det var år 2000 så har kostnaderna skjutit i höjden. Totalt i länet har 144 nya brukare fått rättighetslagen LSS, samtidigt som kostnaden har ökat med hela 300 miljoner i Norrbotten. Det visar färska siffror från Socialstyrelsen.

I Boden har endast fem stycken LSS brukare tillkommit under samma period, och det utgör en kostadsökning med 33 miljoner. När kommunerna är tveksamma till om en brukare har rätt på LSS så är det rätten som får avgöra frågan, det säger Lotta Svärd.

- Det som sker i kommunerna är att vi gör en strikt rättstillämpning där vi tvekar. Vi vill att det ska bli så korrekt som möjligt.

I kostnader runt LSS räknas boendet, aktiviteter, men den stora kostnaden är personlig assistent. Det är försäkringskassan som bestämmer hur många timmar i veckan en brukare har rätt på personlig assistent och försäkrningskassan betalar också de 20 första timmarna i veckan.

Luleå kommun som har haft samma kosntadsökning runt LSS har satt in åtgärder. - Vi har arbetat för att kräva tillbaka pengar från försäkringskassan där kommunen varit tvungen gå in med mer hjälp än avtalat, säger Leif Wikman ordförande i socialnämnden i Luleå.

Luleå kommun hade år 2004 en kostnad runt LSS på 250 miljoner kronor. Det är en ökning med 100 miljoner på fyra år.

- Vi har under 2005 fått ordning på kostnadsutvecklingen. Vi har satt in åtgärder i form av minskade sjuklönekostnader, övertidsersättning och fyllnadstid.

Trots att kommunerna jobbar för att få ner kostnaderna runt LSS, så är de eniga i att vården inte bli sämre för de enskilda brukarna.