Jaktmöte lockar många deltagare

Det väntas komma så mycket folk till kvällens stormöte i Kiruna att den bokade lokalen inte kommer att räcka till. Utöver en stor uppslutning av kirunabor väntas flera busslaster från övriga länet.

- Kvällens möte ska ses som en stor manifestation mot den nyss lagda jakt- och fiskeutredningen som jordbruksministern låtit göra, säger Per Gunnar Sundström, ordförande i Jägareförbundet i Norrbotten.

Enligt Sundström är syftet med mötet att visa i maktens korridorer att utredningens förslag kan få allvarliga konsekvenser.

Finns då inte risken att det vid sådana här möten piskas upp en dålig stämning mellan samer och jägare?

- Vi som lever i Lappland är antingen samer eller goda vänner med samer, vi lever i god sämja. Det är utredningens förslag som kan leda till att det piskas upp en dålig stämning, säger Per Gunnar Sundström.