Felaktiga uppgifter bakom jägaroro

Regeringens utredare Sören Ekström är inte förvånad över att 700 personer kom till manifestationen i Kiruna mot jakträttsutredningen. Han säger dock att oron till största delen beror på att många inte har förstått förslaget.

Enligt Sören Ekström har det förekommit så många felaktigheter i tidningsartiklar, och i uttalanden och anföranden som har gjorts.

- Om man sätter sig in i utredningen så förstår man att de påhoppen inte är gjorda på saklig grund, säger Sören Ekström.

Han tycker inte att det finns anledning till oro från jägarhåll.

- Vi har noga påpekat i vårt förslag att priserna för jaktkort inte får skjuta i höjden och att inte ortsbor och marklösa ska stängas ute från jakt. Det ska länsstyrelsen bevaka.

Enligt Sören Ekström innebär hans förslag egentligen bara en förändring, som han förstår kan oroa innan man ser hur det funkar i verkligheten.

- Markägare och samebyar måste samverka, eftersom jakträtten är delad. Det är inget lätt uppdrag i det här området som är fyllt av ekonomiska intressen och personliga känslor.

På jaktmanifestationen talades det om att samla argumenten och tillsammans utarbeta ett motförslag mot Sören Ekströms utredning.

- Kan man samla sig kring ett förslag som olika befolkningsgrupper i norra Sverige står bakom skulle det vara oerhört intressant. Huvudsaken är att man tar fram konkreta lösningar, till exempel om hur samverkan ska fungera, säger Sören Ekström.

Nu funderar regeringen på om man ska låta Sören Ekströms utredning gå ut på remiss under våren. Isåfall får berörda lämna synpunkter fram till hösten.