Anders Mansten avskedas

Landstinget verkställde på onsdagen beslutet att avskeda Anders Mansten från befattningen som överläkare vid Piteå älvdals sjukhus.

Samtidigt fick Mansten ett förlikningsbud om en frivillig uppgörelse om ett avgångsvederlag. Accepterar han detta innan torsdageftermiddag klockan 15.00, kommer avskedandet att dras tillbaka. Hans anställning kommer istället att upphöra genom överenskommelse.