LTU visar miljonunderskott

Luleå tekniska universitet visar ett underskott på 13 miljoner kronor för 2005.

Luleå Tekniska universitet går med förlust. Det blev över 400 färre helårsstudenter 2005 än 2004. Därmed minskade statliga anslagen till grundutbildningen.

- Det är vägen genom utomstående finansiärer, man måste gå, säger Lars Lassinantti, akademikernas fackordförande på universitetet.

Han menar att universitetet mer aktivt måste verka för att få extern finansiering av företag, myndigheter och organisationer till forskning vid LTU.

Och staten måste skjuta till pengar så att det motsvarar kraven. Det ekonomiska resultatet för 2005 visar en förlust på 13 miljoner kronor. Dessutom har LTU fått mindre pengar från utomstående finansiärer.

Där hade dem räknat med 394 miljoner kronor. Nu blev det bara 370 miljoner.

- Nio lärare har sagts upp, men flera av dem har fått doktorandtjänster, säger Lars Lassinantti.

- En sån här ekonomisk situation ger en dålig stämning bland lärarna. Och kan drabba studenterna.

Förmodligen kommer man att banta föreläsningarna och ha större studentantal på kurserna, säger läraren och akademikernas fackordförande (SACO) vid LTU Lars Lassinantti.