Kritik mot kommunalrådet i Luleå

Den borgerliga oppositionen i Luleå riktar hård kritik mot socialdemokratiska kommunalrådet Karl Petersen för att han går emot demokratiskt fattade beslut.

Han har gjort en egen tolkning av fullmäktiges beslut att det ska krävas kollektivavtal av företag vid kommunal upphandling. Moderaternas gruppledare Maria Salmgren accepterar inte det här.

- Jag tycker det är väldigt dåligt eftersom Karl Petersen agerat som enskild person. Enligt min åsikt kan han inte göra det. Frågan skulle ha lyfts upp till fullmäktige eller kommunstyrelsen. Det här är att överskrida sina befogenheter fullt ut, säger hon.

I kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2006 står det att vid kommunal upphandling ska alltid krav ställas på att entreprenörerna iakktar kollektivavtalsenliga villkor. Men nu har Karl Petersen gjort en egen tolkning av beslutet och det går ut på att beslutet bara ska gälla bygg- och anläggningsverksamhet och inte entreprenader, där summan uppgår till högst 2 miljoner.

Folkpartiets gruppledare Ylva Struz:

- Karl Petersen har insett att fullmäktigebeslutet skulle uppfattas som en fientlig handling mot småföretag och därför har han genom den här brasklappen försökt klara sig undan. Det här visar bara att beslutet aldrig skulle ha tagits.

Maria Salmgren:

- Man kan inte komma med tillämpningsanvisningar av fullmäktiges beslut, utan att det beslutas i högsta politiska organ.

Karl Petersen säger att han har rätt och ansvar för att tolka fullmäktiges beslut för att undvika oklarheter för dem, som ska göra upphandlingar. Min tolkning av beslutet är också korrekt, säger han.

Ylva Strutz:

- Om Karl Petersen fått kalla fötter för att han varit med om att fatta ett dåligt beslut, då får han ompröva det och inte komma med dessa brasklappar.

Maria Salmgren:

- Nu ska vi prata med revisorerna och be dem titta på detta.