Rekordår för kommuner

Inom kort kommer de ekonomiska boksluten för Norrbottens kommuner att läggas fram.

I kommuner som Älvsbyn, Kiruna , Kalix och Luleå talar man om förra året som ett ekonomiskt rekordår.

- I Kalix har vi haft tre förlustår, som vi nu har vänt till en rejäl vinst och det innebär att vi kan betala av de tidigare förlusterna,och ändå ha ett överskott, säger ekonomichefen Maria Johansson, Kalix.

På frågan om varifrån pengarna kommit, svarar hon att det är ökade statsbidrag och en medveten nedskärning i framför allt skol- och socialförvaltningarna, som gett resultat.

Både genom effektiviseringar och genom att minska antalet anställda.

Det är främst vikarier och projektanställda som har fått sluta.

- Vi är en kommun med utflyttning och därmed lägre skatteinkomster, så vi måste även i fortsättningen tänka på effektivitet inom kommunen, säger hon.