Ungdomsgalleria öppnar i Luleå

I Luleå öppnar idag Sveriges första galleria med enbart ungdomar som affärsinnehavare. Bakom satningen står bland andra Innovation Norrbotten, som sysslar med rådgivning om hur företagsidéer kan genomföras i praktiken. 

Det är 13 butiker i gallerian och projektet pågår i två omgångar på ett och ett halv år vardera och med olika ungdomar i varje omgång.
De ska förutom att driva sina företag även delta i utbildning i bland annat säljteknik, bokföring och marknadsföring.

Deltagarna är mellan 19 och 32 år och de får bidrag till hyror och lön, men efter projekttidens utgång ska affärerna bära sina egna kostnader.